કહેવતો

કહેવત | ગુજરાતી | કહેવતો | Gujarati Kahevat

કોઈપણ કહેવતનું પાનું વાંચવા માટે તેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

 

કહેવત ગુજરાતી કહેવતો  | Gujarati Kahevato | Gujarati proverbs

Gujarati kahevat in Gujarati Language

GD Star Rating
loading...
કહેવતો, 7.9 out of 10 based on 160 ratings

Leave a Reply

  1. કહેવતો જો કક્કા વારી થી આપવામાં આવે તો શોધવાનું સહેલું પડે

  2. તું જ છીણી .તું જ શિલ્પી અને પત્થર પણ તું. ઘડી લે આકાર જીવન નો જેવો તું ચાહે તેવો તું …..